Gråzons psyops Sverige med exempel

Just nu håller sverige åter så kallade övningar där de attackerar det egena landet och folket. Man gör detta genom att störa infrastruktur och viktiga kommunikationer samt vatten, el och transport. Dessa är falska flaggor som sedan läggs ut i massmedia som riktiga händelser. Detta är så att man kan få folket att acceptera militariserad polis och begraänsad rörlighet. Vi är under attach och det är en kupp som svenska regering gör mot folket. Vi är redan i en Marxistisk diktatur med censur

och övervakning dygnet runt. Dags att vakna!

Author: heather

Sweden